Hadia Tajik til Fredrikstad 7. mars!

Tema er frivillighet

original_1478639282_0840554

Fredrikstad Arbeiderparti arrangerer samråd mandag 7. mars.

Tid og sted: 7.3.16 kl 15.30-17.00 i Citystua, Scandic City.

Tema er hvordan skape et godt samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige?

Hva er viktig for deg?

Vel møtt!