Kvinnedagen 8. mars! Fredrikstad Arbeiderparti gratulerer alle kvinner!

Alle partimedlemmer oppfordres til å være med å markere den internasjonale kvinnedagen.

biilde

Kvinnedagen har en naturlig plass i Fredrikstad sin 450 årsmarkering. Vi starter kl. 17.00 i biblioteksparken for appell, utdeling av feministprisen og bekransning av Katti Anker Møller.

Deretter går vi samlet til Blå Grotte der vi i samarbeid med Fredrikstad 450 år viser "Alle tiders kvinner" - en historisk sangforestilling av vokalensemblet KoDa. Underveis i forestillingen, vil Rania Maktabi og Malin Krå Simonsen gjennom sine appeller knytte dagens utfordringer til de utfordringer kvinner har hatt gjennom Fredrikstad sin 450 år lange historie.

Bli med oss og feire damer gjennom 450 år ! Inngang på Blå Grotte koster kr.150.

Billetter kan kjøpes gjennom Fredrikstad Kino.