Ordfører

Jon-Ivar Nygård

1.kandidat til Stortinget fra Østfold Arbeiderparti. Ordfører i Fredrikstad kommune siden 2011. Medlem av sentralstyret til Arbeiderpartiet.

Jon-Ivar Nygård

Bli bedre kjent med Jon-Ivar Nygård:

Hva er ditt beste politiske minne?

Mitt beste politiske minne er fra valgseieren ved kommunevalget i 2011. I Fredrikstad resulterte valget i en kraftfull endring og signaliserte et tydelig retningsvalg - til fordel for mer sosialdemokratisk politikk og fellesskapsløsninger.

Dette har selvsagt ført med seg mange små og store politiske minner, som for eksempel suksessen med gratis byferge, ferdigstillelse av sykehjem, arbeidsplassutvikling, åpning av fritidsklubber for barn og unge, samt arbeidet med ambisiøse lokale klima- og miljøtiltak. Alle disse sakene er eksempler på gode politiske minner som også gir motivasjon for videre arbeid. 

Hva er de viktigste sakene i stortingsvalgkampen?

Etter covid-19 pandemien vet vi at flere hundretusen nordmenn skal tilbake i arbeid, derfor er den viktigste saken for Arbeiderpartiet å sikre at folk har en jobb å gå til. Er det noe denne pandemien har vist oss så er det verdien av fellesskapet vårt og styrken i det organiserte arbeidslivet - det vil Arbeiderpartiet alltid sette høyt. 

Videre skal vi sikre en trygg oppvekst, en god skole for våre barn og unge, og selvsagt en raus omsorg for våre eldste. En av de viktigste sakene for Østfold vil være å realisere jernbaneprosjektet InterCity, som vi har ventet lenge på, og som vil være særlig viktig for infrastruktur, kommende vekst og utvikling i denne delen av landet. 

Om Jon-Ivar

Politikk er hovedinteressen til Jon-Ivar, og han meldte seg inn i Torsnes AUF i 1989. Siden den gang har han hatt verv i først AUF og deretter Arbeiderpartiet. I Arbeiderpartiet har han hatt verv på både kommune-, fylke-, og sentraltnivå. Utenom politikk er båtliv og trening i marka blant interessene.

  • Jon-Ivar er utdannet cand.mag. ved Universitet i Oslo 1994-1998.

  • Han har vært folkevalgt i Fredrikstad kommune siden kommunevalget i 1993.
  • Jon-Ivar ble valgt som ordfører i Fredrikstad i 2011, og deretter gjenvalgt både i valget i 2015 og nå sist i 2019. 

  • Han har vært sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet siden 2014. 

  • Han er medlem i Fagforbundet.

Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad.