Nytt flertall!

1. mai 2021

Det blir digital feiring også i 2021!

Årets pin - Nytt flertall, nå er det arbeidsfolks tur!

Se vedlegg for info rundt feiringen, det blir digital sending fra litteraturhuset som sendes via Fredriksstad Blad!

Mer info kommer fortløpende på nett, gå til samorg.no ! 

bilde1
bb