Vi jobber for å skape framtidas Fredrikstad!

Les vårt program her!

FAP i sentrum

Fredrikstad Arbeiderpartis visjon er et samfunn med like muligheter for alle – uavhengig av sosial bakgrunn, alder, kjønn, etnisk bakgrunn og seksuell legning. Et tolerant og mangfoldig samfunn som har en åpen port mot verden og som engasjerer seg utenfor eget lokalsamfunn. De lokale og praktiske sakene som kommunepolitikken dreier seg om, henger nøye sammen med de store spørsmålene som folk sliter med over hele verden.

Våre hovedsaker

Hør partiprogrammet vårt i lydversjon!

Innlest partiprogram 2023 - 2027