30 millioner mer til Fredrikstad med en Ap-ledet regjering!

Av Siri Martinsen, leder Fredrikstad Arbeiderparti og 6. kandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti.

Siri

Siri Martinsen

Med en Arbeiderpartistyrt regjering ville Fredrikstad kommune fått 30 millioner mer til Fredrikstads innbyggere. Det har Arbeiderpartiet vist gjennom å legge frem alternative budsjett til regjeringen med andre prioriteringer. Det vil vi selvsagt fortsette med i regjering dersom statsministeren etter valget heter Jonas Gahr Støre.   

Ressurser, tid og kompetanse ville vært våre prioriteringer for styrking av tiltak rettet mot barn og eldre i vår kommune.

Vi ser at tidlig innsats virker. Tidlig innsats har ofte blitt brukt som en innsatsfaktor i tidlige skoleår, men kanskje er dette for sent? Det er viktig at vi drar erfaring fra prosjekter, statistikk, trender og lytter til ansatte for i større grad rette innsatsen mot tiltak som gir mulighet for barn, unge og familier til å leve frie og selvstendige liv, nå og i fremtiden.

Vi vet at den så lenge omtalte «eldrebølgen» er på vei. Vi har en plan om utbygging av sykehjemsplasser for å møte fremtidens behov, men vi trenger flere ansatte og mer tid til aktivitet og innhold i livet. Det er viktig å kunne være aktive ut fra brukernes behov, ønsker, ressurser og begrensninger. Vi skal tilrettelegge for den enkeltes mulighet til å bo hjemme, være fremtidsrettet og ha med oss smarte løsninger og teknologi i utviklingen.

Det er utvilsomt viktig å utvikle oss, jobbe bedre sammen og styrke hverandre gjennom deling av kompetanse. Det hviler et stort ansvar hos våre ledere om å følge budsjetter, starte prosesser, personalansvar, oppfølging, kompetanseutvikling og de ansattes ansvar til å dele kompetanse, samt melde ideer for å gjøre virksomheten best mulig. Dette gjøres hver dag og det gjøres en fantastisk innsats. Arbeiderpartiet vil støtte opp om dette med flere muligheter.

30 millioner ville gjort en forskjell i Fredrikstad kommune. Vi kunne ansatt 15 nye lærere og 15 helsefagarbeidere og ennå hatt penger til overs. Vi kunne prioritert aktivitet mot eldre, barn og familier som trenger det mest.

11. september er det valg.  Valget er ditt, godt valg!