Aktiv høst i Fredrikstad Arbeiderparti!

Sommeren er på hell og aktiviteten i partiet stiger.

original_1478641826_0997193


I høst avholdes det flere medlemsmøter og kurs. Vi går i gang med et tilrettelagt kurs "Ta ordet" som vil gå over 2 kvelder, det blir stand i sentrum lørdag 10. september og vi planlegger husbesøk de to etterfølgende ukene. Det blir medlemsmøter i september og oktober, før representantskapet i november skal behandle kommunens budsjett for 2017. Mange har også etterlyst tredje og siste bolk i vår folkevalgtopplæring. Denne vil gå av stabelen 31. oktober.

Se vedlegg: Høstprogram - for oversikt. I tillegg kommer selvsagt ordinære partistyremøter.

Under arrangement ligger det noe mer detaljer, og vi oppfordrer alle medlemmer som ikke har registrert sin e-post adresse til å gjøre dette. Dette gjøres ved å sende en mail til Victor Kristiansen på

vickri@fredrikstad.kommune.no - skriv fullt navn etterfulgt av FAP i emnefeltet.

Vår Facebookside oppdateres jevnlig:

https://www.facebook.com/Fredrikstad-Arbeiderparti-299518093440216/


Vel møtt!

Siri Martinsen

Partileder