Ap ivaretar alle, ikke bare de få!

Valget handler også om de som ikke klarer å stå opp om "morran" og de som ikke har en jobb å gå til, skriver Victor Kristiansen.

Høyres Arne Sekkelsten skriver i et innlegg i Fredriksstad Blad 15. august at «Valget handler om hverdagen til vanlige folk som står opp om morgen og gjør en innsats langt utover det de blir bedt om» og eksemplifiserer dette med gründere, entreprenører, malere og små produsenter.

Ja, Arne Sekkelsten. Valget handler om disse.

Men for Arbeiderpartiet handler valget også om de som ikke klarer å stå opp om «morran» og de som ikke har en jobb å gå til. Det handler om å ivareta alle, ikke bare de få.

Høyre og Frp har fjernet gratis helsehjelp for kronisk syke, skadede og multihandikappede. Arbeiderpartiet vil gjeninnføre det.

Høyre har kuttet i og ønsker å fjerne formuesskatten, som rent konkret betyr at det blir mindre penger til skole og helse i kommunen. Dette er godt dokumentert og statsminister Solberg har bekreftet at dette ikke funker etter hensikten. Det verken skaper eller trygger arbeidsplasser.

Gjennom skatteforliket i 2016, som både Høyre og Arbeiderpartiet stilte seg bak, var det bred enighet om å redusere selskapsskatten til 23 prosent. Dette er skatten som virkelig betyr noe for hvor store investeringer Norge tiltrekker seg, eller «ny vekst» som Sekkelsten skriver.

Arbeiderpartiet går ikke til valg på skatteøkninger som noen hovedsak. Vi går til valg på et nivå som de neste fire åra ligger seks milliarder lavere enn i 2012, altså før Stein Erik Hagen og mange andre med stor formue sprettet champagnen da Siv Jensen tok over nøkkelen til finansdepartementet.

Arbeiderpartiet går til valg på et varmere samfunn der vi prioriterer velferdstjenester til de mange framfor skattekutt til de få. Dette er ikke retorikk, men reell politikk.

Godt valg!

victor