Budsjett 2018 og handlingsplan for Fredrikstad kommune

Se oversikt nedenfor for opplegget i partiet. Dokumentene frigjøres 25. oktober fra rådmannen.

bud11

Sak: Budsjett 2018 og revidert Handlingsplan 2018-2021 for Fredrikstad kommune

• Budsjettet presenteres av rådmannen onsdag 25.10 kl. 12.00 for formannskapet.

• Budsjettet presenteres av rådmannen mandag 30.10 kl. 18.00 på City for Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene. Utvalgslederne redegjør for sine områder og arbeidet der. Alle medlemmer er velkommen!

• Budsjettgrupper i partiet starter opp som nedenfor i uke 45.

• Partistyret/Bystyregruppa behandler budsjettet mandag 20.11 kl. 18.00.

• Representantskapet/Bystyregruppa behandler budsjettet i fellesmøte mandag 20.11 kl. 19.00 på City. Alle medlemmer er inviterte!

• Partilaga oppfordres til å komme med innspill fra sine lagsmøter første uka i november • Gruppestyret arbeider parallelt med samarbeidspartiene hele veien, så jo raskere innspill kommer – jo bedre.

• Endelig behandling i politiske organer er 07.12/08.12 kl.09.00 i Bystyret via formannskapet 23.11.

• Frist for innspill fra medlemmer/budsjettgruppene/laga er mandag 13.11 kl. 09.00

Oppstart budsjettgrupper for temaområdene.

Kontakt utvalgs-/fraksjonsleder for mer informasjon. Alle partimedlemmer er velkomne til å ta del i gruppene.

Helse og Velferd v/ leder Arne Øren aror@fredrikstad.kommune.no - 90824602 Oppstart mandag 6. november kl. 16.30 på rådhuset.

Oppvekst v/ leder Siri Martinsen sirm@fredrikstad.kommune.no– 41260606 Oppstart mandag 6. november kl. 16.30 på rådhuset.

Kultur og Miljø v/ leder Atle Ottesen atot@fredrikstad.kommune.no– 91601928 Oppstart tirsdag 7. november kl. 16.00 på rådhuset.

Teknisk v/ nestleder Svein Erik Thorvaldsen og Lisa Skaret – serik-th@online.no – 91167802 eller lisska@fredrikstad.kommune.no 90768824 Oppstart torsdag 2. november kl. 18.00 på rådhuset.

Innspill til disse temaområdene sendes direkte til oppgitte personer. Innspill til andre temaområder sendes til gruppesekretær Victor Kristiansenvickri@fredrikstad.kommune.no – 91361781

Nyttige dokumenter vedlagt:

1. Vedtatt Handlingsplan 2018-2021 for Fredrikstad kommune

2. Tertialrapport 2. tertial 2017 for Fredrikstad kommune

3. Politisk Plattform 2015-2019 for samarbeidspartiene

Partiprogrammet finner du digitalt her: https://fredrikstad.arbeiderpartiet.no/politikken/

  Link til budsjettforslaget sendes ut onsdag 25.10. Vi etterspør også noen dokumenter i trykket utgave hvis tilgjengelig.