Årsmøtepapirer 2016

Årsmøtet avholdes lørdag 12. mars kl. 10.00 på Folkets Hus, Torsnes. Vedlagt ligger årsmøtepapirer og innkomne forslag med partistyrets innstilling (2 filer).

original_1478642791_2987258

Vi ønsker vel møtt til årsmøte førstkommende lørdag.

Leder i Østfold Arbeiderparti, Stein Erik Lauvås, vil innlede til debatt om den politiske situasjonen. Alexander Hermansen vil åpne møtet med litt underholdning og det serveres lunsj.

Velkommen til Torsnes!