Budsjett 2016 for Fredrikstad kommune presentert i dag!

Helse og velferd er vår hovedprioritet i perioden. I tillegg blir det gratis fritidsklubber og nærmiljøhall på Trosvik. Saksbehandlingstiden på reguleringssaker skal reduseres kraftig og antallet lærlinger dobles. Les hele forslaget som er vedlagt nedenfor!

original_1478638805_1447098

Samarbeidspartiene presenterte i dag forslag til Budsjett 2016 og revidert handlingsplan 2016-2019.

Budsjettet bygger på fellesskap framfor skattekutt. Vår hovedprioritering er Helse og velferd.

Vi endrer ikke på rådmannens forslag om en forsiktig økning av eiendomsskatten i forbindelse med verdijustering av boligene. Grunnen til dette er behovet for omsorgstjenester. Utbygging, rehabilitering og drift av heldøgns bo- og omsorgsplasser er vår hovedprioritering i perioden!

Vi styrker alle tjenesteområdene og har lagt inn samlet 90 millioner i 2018/2019 til drift av nye sykehjemsplasser. Vi kutter ikke som rådmannen i etat hjemmesykepleie og øker også tilskuddet til de frivillige organisasjonene med 1 million kroner årlig.

Et annet viktig grep er at vi ber rådmannen opprette flere stillinger i reguleringsavdelingen for å yte bedre service til næringslivet. Saksbehandlingstiden på reguleringssaker må og skal kraftig reduseres.

Vi legger selvsagt ikke ned fritidsklubben i Torsnes eller fjerner tilskuddsmidler til kultur og idrett. Det vi derimot gjør er å gjøre alle fritidsklubber gratis for brukerne! Tilbudet om sommeråpen barnehage videreføres og vi skal fortsatt være blant de rimeligste kommunene når det gjelder SFO.

Flere lærere på lave trinn for å gjennomføre lese-, skrive- og regneløftet vi lovte før valget

Suksessen med gratis ferge utvides videre.

Vi setter også av midler i perioden for å nå målet om en dobling av antall lærlinger!

Når det gjelder investeringer skal det bygges nærmiljøhall på Trosvik. Arena Fredrikstad er også inne med 25 millioner i 2019. Svartbygget på Rød skole på Kråkerøy har vi også funnet rom for i vårt forslag.