Budsjett 2017 og revidert Handlingsplan 2017-2020

Tradisjonen tro gjennomfører vi en grundig prosess fram mot endelig vedtak i Bystyret. Budsjettet legges fram onsdag førstkommende, 26.10 kl. 13.00 i formannskapssalen.

original_1478641835_648697

Budsjettarbeidet i Fredrikstad Arbeiderparti Høsten 2016

Sak: Budsjett 2017 og revidert Handlingsplan 2017-2020 for Fredrikstad kommune

• Budsjettet presenteres av rådmannen onsdag 26.10 kl. 13.00 for formannskapet.

• Budsjettet presenteres av rådmannen mandag 31.10 kl. 19.00 på City for Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene. Alle medlemmer er velkommen!

• Budsjettgrupper i partiet starter opp som nedenfor i uke 44.

• Partistyret/Bystyregruppa behandler budsjettet mandag 21.11 kl. 18.00.

• Representantskapet/Bystyregruppa behandler budsjettet i fellesmøte mandag 21.11 kl. 19.00 på City. Alle medlemmer er inviterte!

• Partilaga oppfordres til å komme med innspill fra sine lagsmøter første uka i november

• Gruppestyret arbeider parallelt med samarbeidspartiene hele veien, så jo raskere innspill kommer – jo bedre.

• Endelig behandling i politiske organer er 08.12/09.12 kl.09.00 i Bystyret via formannskapet 24.11.

• Frist for innspill fra medlemmer/budsjettgruppene/laga er fredag 11.11 kl. 15.00

Oppstart budsjettgrupper for temaområdene. Kontakt utvalgs-/fraksjonsleder for mer informasjon. Alle partimedlemmer er velkomne til å ta del i gruppene.

Helse og Velferd v/ leder Arne Øren aror@fredrikstad.kommune.no - 90824602 Oppstart torsdag 3.11 kl. 17.00 møterom Gutzeit, Rådhuset.

Oppvekst v/ leder Siri Martinsen sirm@fredrikstad.kommune.no – 41260606 Oppstart torsdag 3.11 kl. 17.00 møterom Viken, Rådhuset.

Kultur og Miljø v/ leder Atle Ottesen atot@fredrikstad.kommune.no – 91601928 Oppstart torsdag 3.11 kl. 18.00 på Atles kontor, Rådhuset.

Teknisk v/ nestleder Svein Erik Thorvaldsen – serik-th@online.no – 91167802 Oppstart onsdag 2.11 kl. 17.00 møterom Viken, Rådhuset.

Innspill til disse temaområdene sendes direkte til oppgitte personer.

Innspill til andre temaområder sendes til gruppesekretær Victor Kristiansen på vickri@fredrikstad.kommune.no – 91361781

Nyttige dokumenter vedlagt:

1. Vedtatt Handlingsplan 2017-2020 for Fredrikstad kommune

2. Tertialrapport 2. tertial 2016 for Fredrikstad kommune

3. Politisk Plattform 2015-2019 for samarbeidspartiene

Link til rådmannens forslag:

https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Nyheter/Budsjett-og-handlingsplan-20171/

Partiprogrammet finner du digitalt her: http://fredrikstad.arbeiderparti.no/program

Vi etterspør også en del dokumenter i trykket utgave.