Budsjett 2018!

Du kan lese hele vårt forslag i vedlagte dokument "Bud18-endelig FSK" nedenfor.

Regjeringen gjorde det ikke lett å sy sammen årets kommunebudsjett, men vi er nå i mål og presenterer et budsjett med en sosial profil der alle de store investeringsprosjektene fra handlingsplanen vedtatt i juni ligger inne. Her kan nevnes utbygging og rehabilitering av sykehjem og flere skoler.

Vi har store ambisjoner for framtidas Fredrikstad, og vårt hovedfokus ligger på skole og velferd. Det er ikke aktuell politikk for samarbeidspartiene å redusere voksen-/lærertettheten i skolen og vi legger også inn igjen midler til barnehagene, både en ny og fortsatt gratis åpen barnehage, sommerbarnehage og ressursavdelingen.

Når det gjelder frivillighet legger vi tilbake foreslått kutt og øker ytterligere. Her vil fellesskapet få mye mer igjen for hver krone som brukes.

Rådmannens forslag om å øke byggesaksgebyrer for mannen i gata med 35% er heller ikke aktuelt for oss. Vi har lagt inn midler for å gjøre denne økningen vesentlig lavere.

Eiendomsskatten økes ikke utover pris- og lønnsvekst for boliger og fritidseiendommer. Vi ber også om at rådmannen i kommende budsjett ikke legger inn økning utover dette.

Vi legger også fram en rekke interessante bestillinger. En ny vurdering av søppelhåndteringen i sentrum og behovet for en mer varig løsning med tilbudet NyVigra – gjerne i samarbeid med andre kommuner – er noe av det vi ber om.

Endelig behandling skjer i Bystyret 7. desember.

Presentasjon 221117