Budsjett 2019 og hp 2019-2022 (rådmannens forslag)

Se opplegget for Fredrikstad Arbeiderparti nedenfor.

xx

Budsjettarbeidet i Fredrikstad Arbeiderparti Høsten 2018

Sak: Budsjett 2019 og Handlingsplan 2019-2022 for Fredrikstad kommune 

Budsjettet (samt egenbetalingshefte) lagt fram av rådmannen onsdag 24.10 kl. 12.00 for formannskapet. Vedlagt.

Link: https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/okt-press-i-kommuneokonomien/

Budsjettet presenteres av rådmannen mandag 29.10 kl. 18.00 på City for Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene. Alle medlemmer er velkommen! 

Budsjettgrupper i partiet starter opp som nedenfor.

Partistyret/Bystyregruppa behandler budsjettet mandag 19.11 kl. 18.00.

Representantskapet/Bystyregruppa behandler budsjettet i fellesmøte mandag 19.11 kl. 19.00 på City. Alle medlemmer er inviterte!

Partilaga oppfordres til å komme med innspill fra sine lagsmøter første uka i november

Gruppestyret arbeider parallelt med samarbeidspartiene hele veien, så jo raskere innspill kommer – jo bedre.

Endelig behandling i politiske organer er 06.12/07.12 kl.09.00 i Bystyret via formannskapet 22.11.

Frist for innspill fra medlemmer/budsjettgruppene/laga er mandag 12.11 kl. 09.00

Oppstart budsjettgrupper for temaområdene. Kontakt utvalgs-/fraksjonsleder for mer informasjon. Alle partimedlemmer er velkomne til å ta del i gruppene.

Helse og Velferd v/ leder Arne Øren aror@fredrikstad.kommune.no - 90824602 Oppstart tirsdag 6.11.18 kl. 18.00, Møterom Østfold på rådhuset (henter utenfor 17.55).

Oppvekst v/ leder Siri Martinsen sirm@fredrikstad.kommune.no – 41260606 Oppstart mandag 5.11.18 kl. 16.30 på Scandic City. Påmelding til Siri.

Kultur og Miljø v/ leder Atle Ottesen atot@fredrikstad.kommune.no – 91601928 Oppstart tirsdag 6.11.18 kl. 18.00 på Atles kontor på rådhuset (henter utenfor 17.55). Påmelding til Atle.

Teknisk v/ nestleder Svein Erik Thorvaldsen – serik-th@online.no –  91167802 Oppstart: Onsdag 7.11.18 kl. 15.00 i Teknisk Drift sine lokaler i Tomteveien. Ring Svein Erik for mer info ved behov!

Innspill til disse temaområdene sendes direkte til oppgitte personer.

Innspill til andre temaområder sendes til gruppesekretær Victor Kristiansen på vickri@fredrikstad.kommune.no – 91361781

Nyttige dokumenter vedlagt i tillegg:

1.Vedtatt Økonomiplan 2019-2022 for Fredrikstad kommune

2.Politisk Plattform 2015-2019 for samarbeidspartiene

Partiprogrammet finner du digitalt her: https://fredrikstad.arbeiderpartiet.no/politikken/

Dokumentene er i år ikke trykket opp.