Budsjett 2020 for Fredrikstad kommune

Se opplegget for arbeidet i Fredrikstad Arbeiderparti her

Fredrikstad Arbeiderparti skal sammen med samarbeidspartiene nå arbeide med budsjettet for 2020 og fireårig handlingsplan for kommunen. Vi håper flest mulig medlemmer vil ta del, enten i budsjettgrupper, gjennom laga og AUF, ved å sende innspill m.m.

Opplegget ligger vedlagt og ser ut som følger:

•Budsjettet (samt egenbetalingshefte) lagt fram av rådmannen torsdag 24.10 kl. 13.00 for formannskapet. Vedlagt.

Budsjettet presenteres av rådmannen mandag 28.10 kl. 16.30 på City for Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene. Alle medlemmer er velkommen! 

•Budsjettgrupper i partiet starter opp som nedenfor.

•Partistyret/Bystyregruppa behandler budsjettet mandag 18.11 kl. 18.00.

•Representantskapet/Bystyregruppa behandler budsjettet i fellesmøte mandag 18.11 kl. 19.00 på City. Alle medlemmer er inviterte!

•Partilaga (og AUF) oppfordres til å komme med innspill fra sine lagsmøter første uka i november

•Gruppestyret arbeider parallelt med samarbeidspartiene hele veien, så jo raskere innspill kommer – jo bedre.

•Endelig behandling i politiske organer er 05.12/06.12 kl.09.00 i Bystyret via formannskapet 21.11.

•       Frist for innspill fra medlemmer/budsjettgruppene/laga er mandag 11.11 kl. 09.00


Oppstart budsjettgrupper for temaområdene. Kontakt utvalgs-/fraksjonsleder for mer informasjon. Alle partimedlemmer er velkomne til å ta del i gruppene.


Helse og Velferd v/ leder Helene Matri på helmat@fredrikstad.kommune.no – tlf. 91639911 – mandag 28.10 kl. 19.30 på Scandic City. Påmelding til Helene.


Oppvekst v/ leder Victor Kristiansen på vickri@fredrikstad.kommune.no – 91361781 - mandag 4.11.19 kl. 16.30 på Scandic City. Påmelding til Victor.


Kultur og Miljø v/ nestleder Kari Agerup på kaag@fredrikstad.kommune.no

-97682180 – mandag 28.10 ca. kl.19.00 (etter gruppemøte) på Scandic City. Påmelding til Kari.


Teknisk v/ nestleder Vidar Schei – vidar.schei@fellesforbundet.org –  94840929 – onsdag 6.11 kl. 15.30 i Teknisk drift sine lokaler i Tomteveien. – Påmelding til Vidar.


Innspill til disse temaområdene sendes direkte til oppgitte personer.

Innspill til andre temaområder sendes gruppesekretær på vickri@fredrikstad.kommune.no


dd