Budsjettarbeid høsten 2020

Vi setter nå i gang arbeidet med å forbedre kommunedirektørens forslag!

Budsjettarbeidet i Fredrikstad Arbeiderparti Høsten 2020


Sak: Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Fredrikstad kommune


Forslaget til budsjett (samt egenbetalingshefte) lagt fram av kommunedirektør torsdag 29.10 kl. 12.00 for formannskapet. Vedlagt.

Budsjettet presenteres av kommunedirektøren mandag 02.11 kl. 18.30 på City for Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene. Alle medlemmer er velkommen! 

Budsjettgrupper i partiet starter opp som nedenfor.

Partistyret/Bystyregruppa behandler budsjettet mandag 23.11 kl. 18.00. Representantskapet/Bystyregruppa behandler budsjettet i fellesmøte mandag 23.11 kl. 19.00 på City. Alle medlemmer er inviterte! 

Partilaga (og AUF) oppfordres til å komme med innspill fra lagsmøtene.Gruppestyret arbeider parallelt med samarbeidspartiene hele veien, så jo raskere innspill kommer – jo bedre. 

Endelig behandling i politiske organer er 10.12/11.12 kl.09.00 i Bystyret via formannskapet 26.11. Frist for innspill fra medlemmer/budsjettgruppene/laga er mandag 16.11 kl. 09.00

Oppstart budsjettgrupper for temaområdene. Kontakt utvalgs-/fraksjonsleder for mer informasjon. Alle partimedlemmer er velkomne til å ta del i gruppene.


Helse og Velferd v/ leder Helene Matri på helmat@fredrikstad.kommune.no – tlf. 91639911 – Oppstart rett i etterkant av presentasjonen på City (bankettsalen) mandag 2.11. Påmelding til Helene.


Oppvekst v/ leder Victor Kristiansen på vickri@fredrikstad.kommune.no – 91361781 – Zoom (digitalt) møte mandag 9.11 kl. 20.00. Påmelding til Victor for link.


Kultur og Miljø v/ nestleder Kari Agerup på kaag@fredrikstad.kommune.no

Digitalt møte tirsdag 10.11 kl. 17.00. Påmelding til Kari for link. 


Teknisk v/ nestleder Vidar Schei – vidar.schei@fellesforbundet.org –  94840929 – Ta kontakt med Vidar for nærmere info!


Innspill til disse temaområdene sendes direkte til oppgitte personer.

Innspill til andre temaområder sendes både til gruppeleder atot@fredrikstad.kommune.no og gruppesekretær vickri@fredrikstad.kommune.no


Vedlagt:

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og handlingsplan 2021-2024

Forslag til egenbetalinger og gebyrer 2021

Politisk samarbeidsavtale 2019-2023 for samarbeidspartiene 

Partiprogrammet finner du digitalt her: https://fredrikstad.arbeiderpartiet.no/politikken/


Dokumentene er i år ikke trykket opp.

komdir