Budsjettarbeidet i Fredrikstad Arbeiderparti!

Rådmannen legger fram sitt forslag onsdag 21.10. Mandag 26.10 stiller rådmannen opp og presenterer forslaget for samarbeidspartiene på Scandic City. Les mer om arbeidsprosessen i partiet under!

original_1478641820_9316509

• Budsjettet presenteres av rådmannen onsdag 21.10 kl. 12.00 for formannskapet.

• Budsjettet presenteres av rådmannen mandag 26.10 kl. 18.00 på City for Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene.

• Budsjettgrupper i partiet starter opp som nedenfor neste uke.

• Partistyret/Bystyregruppa behandler budsjettet mandag 16.11 kl. 18.00.

• Representantskapet/Bystyregruppa behandler budsjettet i fellesmøte mandag 16.11 kl. 19.00 på City.

• Partilaga oppfordres til å komme med innspill fra sine lagsmøter første uka i november

• Gruppestyret arbeider parallelt med samarbeidspartiene hele veien, så jo raskere innspill kommer – jo bedre.

• Endelig behandling i politiske organer er 03.12 kl.09.00 i Bystyret via formannskapet 19.11.

• Siste frist for innspill fra budsjettgruppene/laga er torsdag 05.11 kl. 15.00


Oppstart budsjettgrupper for temaområdene. Kontakt utvalgs-/fraksjonsleder for mer informasjon. Alle partimedlemmer er velkomne til å ta del i gruppene.

Helse og Velferd v/ leder Arne Øren aror@fredrikstad.kommune.no - 90824602

Oppstart mandag 26.10 umiddelbart etter rådmannens presentasjon på City.

Oppvekst v/ leder Siri Martinsen sirm@fredrikstad.kommune.no – 41260606

Oppstart torsdag 29.10 kl. 18.00 på Rådhuset.

Kultur og Miljø v/ leder Atle Ottesen atot@fredrikstad.kommune.no – 91601928

Oppstart torsdag 29.10 kl. 18.00 på Rådhuset.

Teknisk v/ nestleder Svein Erik Thorvaldsen – serik-th@online.no – 91167802

Oppstart mandag 26.10 umiddelbart etter rådmannens presentasjon på City.


Innspill til disse temaområdene sendes direkte til oppgitte personer.

Innspill til andre temaområder sendes til gruppesekretær Victor Kristiansen på vickri@fredrikstad.kommune.no – 91361781


Link til budsjettforslaget sendes ut onsdag. Vi etterspør også en del dokumenter i trykket utgave.