Fire gode grunner til å stemme Arbeiderpartiet!

Av Svein Roald Hansen

dd

Det viktigste i livet bør være det viktigste i politikken. Derfor vil disse sakene være de viktigste for vår regjering etter dette valget:

1. Arbeid til alle er jobb nummer én! Det er arbeidet vårt som skaper verdiene. Derfor er viktigste oppgaven fremover, er å få folk i jobb. Vi vil:

•Skape flere jobber ved å satse på næringer der Norge har fortrinn.

•Satse på ny klimavennlig teknologi.

•Bekjempe den høye ungdomsledigheten.

•Gi alle mulighet til å lære gjennom hele arbeidslivet.

•Styrke arbeidsmiljøloven for å skape et tryggere arbeidsliv for alle.

2. Alle eldre skal kunne leve trygge, gode og innholdsrike liv. Derfor er trygg eldreomsorg er viktigere enn skattekutt. Derfor vil vi:

•Gjøre det mulig for eldre å bo i eget hjem så lenge som mulig.

•Alle som trenger det må få sykehjemsplass eller omsorgsbolig.

•Satse på kvalitet i omsorgen, flere ansatte med god kompetanse. Du skal få den beste behandlingen når du blir syk.

3. Gi alle barn en god skole, gode barnehager og en trygg oppvekst. Derfor vil vi:

•Satse på tidlig innsats og kvalitet i barnehage og skole.

•Ansette flere lærere med tid til å se den enkelte elev.

•Sørge for trygg skole for alle gjennom god skolehelsetjeneste og kamp mot mobbing.

•Styrke yrkesfagene og sikre læreplass til alle som ønsker det.

•Gjøre SFO til en aktivitetsskole med høy kvalitet til en overkommelig pris for alle.

4. Vi har bygd Norge sammen og eier store verdier i fellesskap. Hvis fellesverdiene selges, er de borte for alltid. Derfor vil vi bygge, ikke selge Norge:

•Vi skal slå ring om statlig eierskap til naturressurser og viktig norsk industri.

•Skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle.

•Vi vil ta hele Norge i bruk og skape flere arbeidsplasser i hele landet.

•Vi skal øke investeringene i samferdsel, styrke kollektivtrafikken og kutte klimautslippene.

Godt valg!