Flertallspartienes forslag til budsjett!

Les vårt forslag til budsjett og økonomiplan for Fredrikstad kommune her

111

Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene presenterte i dag sitt forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Fredrikstad kommune. Vi er inne i en periode med stort press på tjenestene og kommunedirektøren la fram et stramt forslag, men det er verdt å nevne at rammene sammenlignet med 2020 er styrket allerede i utgangspunktet. Våre styrkinger kommer i tillegg.

Hovedfokuset i budsjettet vårt er oppvekst og velferd. Midler til lærere og hjemmesykepleie er prioritert. Miljø og klima har også stort fokus i våre endringer.

Innen velferd legger vi inn penger til opptrapping av antall sykehjemsplasser når nye Onsøyheimen står ferdig. Vi styrker også etat hjemmesykepleie med over 4 millioner kroner.

Innen oppvekst legger vi tilbake 10,2 millioner kroner som var foreslått kuttet i årsverk skole. Torsnes barnehage reddes og det foreslås også en forsterket avdeling der. Prosjektet Svøm Fredrikstad, en stor suksess når det gjelder måloppnåelse og sosial utjevning, videreføres.

Viktige investeringsprosjekter som skoler, sykehjem og Arena Fredrikstad ligger inne.

Se vedlagte dokument for full oversikt over vårt opplegg! Budsjettet legges fram i formannskapet 26.11 og behandles endelig i Bystyret 10. desember.