Første utkast til nytt partiprogram klart!

Høringsutkastet (vedlagt) presenteres på Scandic City mandag 8. oktober kl. 19.00! Møtet er åpent for alle.

Se vedlegg for utkast!

Dette dokumentet er et første utkast og grunnlag for videre debatt i Fredrikstad Arbeiderparti. Basert på dette dokumentet ønsker programkomiteen å få konkrete endringsforslag til teksten og synspunkter på om dette utkastet dekker de temaene vi mener det er viktig å si noe om i programmet.

Dersom du/dere har innspill kan de sendes på epost til runfre@fredrikstad.kommune.no. Det er veldig fint å få henvisning til linjenummer (nummer som står lengst til venstre) hvis du ønsker å endre/sette inn konkrete forslag til tekst.

Minner om medlemsmøtet den 8/10 hvor det vil bli mulighet til å diskutere/foreslå endringer og at fristen for å komme med endringsforslag i denne runden er 29/10.

Programkomiteen vil sende ut sitt endelige forslag til program den 12/11.

Partiprogrammet blir vedtatt på nominasjonsmøtet den 24/11. Inntil det vedtaket er teksten i dette dokumentet FORSLAG som blir diskutert i partiet.

allin