Fortsatt positiv utvikling for Fredrikstad i NHO sitt næringsbarometer!

Riktig utvikling, men vi trenger en regjering som setter arbeid øverst på dagsorden, sier Jon-Ivar Nygård.

NHO har nylig presentert nye tall for næringsbarometeret som måler hvor næringsvennlig kommunen er sett fra næringslivets side.

I Fredrikstad kan vi glede oss over at den framgangen vi har hatt de senere årene fortsetter. Fra i fjor beveger Fredrikstad seg 13 plasser opp på lista, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Dette viser at den kraftfulle innsatsen som Arbeiderpartiet og samarbeidene partier har tatt initiativ til sammen med næringslivet beveger oss i riktig retning. Særlig gledelig er det å registrere at næringslivet vurderer vår kommuneøkonomi som god. Det var ikke en vurdering som kunne vært gjort for noen år siden når kommunen ble styrt av Høyre og FrP, sier Nygård.

Vi er stolte av at vi både har holdt orden i økonomien og bidratt til at vår næringsattraktivitet øker. Dette viser at det er viktig at vi vil noe og at vi evner å handle. I motsetning til Høyre så har vi mye verktøy i kassa som bidrar til økt verdiskaping.

Norge trenger en Arbeiderpartiledet regjering som tenker på samme måten. Vi trenger en regjering som setter arbeidsplassvekst og full sysselsetting øverst på dagorden. Får vi det ved høstens valg kommer vi til å få til enda mer i Fredrikstad i årene som kommer sier Nygård.

f
tt