Fredrikstad Arbeiderparti og klimapolitikk

Les om hva vi gjør og hva vi vil gjøre (vedlagt) i kampen for et bedre miljø!

ok