God sommer!

Partilederens sommerbrev 2018

Kjære partimedlem!

Sommeren er herlig i Fredrikstad, her kan vi tælle og vele omkring.

Oppleve nakne svaberg med bare føtter, fottur til skogs, kunst, festivaler, kafebesøk og masse annet som gi innhold i livet. Tiden er inne for å nyte solfylte Fredrikstad.

Fredrikstad Arbeiderparti legger bak seg et halvår med god aktivitet. Fokuset har vært å utarbeide program 2019-23. Det har vi gjort igjennom å etablere ressursgrupper på 9 politikkområder hvor over 80 medlemmer deltar. Det jobbes svært godt i gruppene. Flere av gruppene har invitert eksterne interesser inn for å lytte til «de med skoa på». Det har i tillegg vært gjennomført samråd med ulike organisasjoner som gis mulighet til å komme med innspill. Selve programmet vedtas på program- og nominasjonsmøte 24. november, hold av dato!

Historien viser at det vi vedtar i programmet blir gjennomført. Det er svært viktig at vi har gode prosesser med bred involvering i dette arbeidet for å lykkes, vi er på god vei. Takk til alle som bidrar! Vi har lagt ned mye energi til å bygge vår egen partiorganisasjon. Som partileder opplever jeg at stemningen er god, og at aktiviteten er økende – det er bra og det er viktig. Arbeiderpartiet er en medlemsorganisasjon, det er medlemmene som skal styre politikken. Derfor er vi helt avhengig av at vi er en organisasjon i forandring, som tilpasser seg nye tider og som aldri glemmer det verdigrunnlaget vi er tuftet på. Like muligheter til alle, uansett hvem du er, og hvor du kommer fra.

Nominasjonskomiteen har startet sitt arbeid, det er fortsatt anledning til å melde sin interesse og/eller fremme forslag på kandidater til å stå på liste til kommunevalget 2019-23. Forslag meldes til e post: arbeiderpartiet@fredrikstad.kommune.no

Programkomiteen er underveis. Det vil bli laget et politisk regnskap som vil bli sendt ut til alle medlemmer. Vi foretar en status, hva gikk vi til valg på i 2015 og hva har vi levert. 

Politisk legger vi bak oss et krevende år med fallende målinger sentralt og krevende saker for Fredrikstad kommune. Til tross for dette kan vi vise til å ha levert god sosialdemokratisk politikk. Vi disponerte i juni mindreforbruket for 2017 til en rekke gode tiltak som er viktig for Fredrikstads befolkning, som følger:

Næringsfond 10 000 000

Smart Fredrikstad 10 000 000

Fattigdomsmidler 2 000 000

IKT-utstyr Barnevern 600 000

Økt sosialhjelp – barnefamilier 1 000 000

Lokalsamfunnsfond 2 000 000

Klimafond 2 000 000

Gratis kollektiv i 2019 10 000 000

Ekstraordinært veivedlikehold 5 000 000

Samfunnssikkerhet 3 000 000

Lekeplasser/skolegårder/sykkelparkering/aktivitetspark 6 000 000

Trafikksikker kommune 1 500 000

Byfesten TSR 2019 1 500 000

Formannskapets disp. 700 000

Fredrikstad kirkelige fellesråd 500 000

Ekstrabevilgning DS Hvaler 500 000

Håpets katedral 700 000

Tilskudd Hans Nilsen Hauge 350 000

Tilskudd Fredrikstad Pride 2018 25 000

Strandrydding 1 000 000

Egenfinansiering av plan for heldøgns omsorg 18 000 000

Rente-/bufferfond 5 000 000

Fritt disp.fond (bl.a Strømkabel Hvaler) 40 784 243

Vårt viktigste politiske fokus nå vil være orden i økonomien, samt budsjettarbeidet til høsten. Vi ser frem til en aktiv høst i partiet med styremøter, representantskap, besøk fra sentralt, program- og nominasjon møte. Invitasjoner kommer.

Ta med en venn og verv en til. Vi er det største politiske partiet i Fredrikstad, vi får flere medlemmer og flere nye ønsker å være med. Det er veldig bra, men vi må alltid jobbe for flere medlemmer, både som passive og aktive.  Så, ta med deg en venn og verv en ny.

Valgkampen er i gang og vi skal ikke ligge på latsiden. Derimot skal vi ligge på lading i juli.

God sommer!

Med vennlig hilsen

Siri Martinsen

Partileder

siri2