Grunnskolering i Fredrikstad Arbeiderparti

Skolering for medlemmer og tillitsvalgte er viktig for at vi fortsatt skal være den ledende politiske kraft i Fredrikstad i nye 125 år!

g

Kveld 1: Historie, ideologi og Arbeiderpartiet i dag For: Alle tillitsvalgte og åpent for alle medlemmer i Fredrikstad Arbeiderparti

Veileder: Mette Gro Karlsen Dato, tid og sted: 5. april - kl. 18.00-21.00, Scandic City

Kveld 2: Praktisk styrearbeid og kommunikasjon For: Alle tillitsvalgte og bystyregruppa. Fokus på kommunikasjon internt i partiet og mellom ulike ledd. Samarbeid, politikkutvikling, årshjul og handlingsplan

Veileder: Arne Berg Dato, tid og sted: 12. april - kl. 18.00-21.00, Scandic City

Kveld 3: Utadrettet kommunikasjon For: Alle tillitsvalgte og bystyregruppa. Fokus på kommunikasjon utad, nyhetssaker, sosiale medier. Medlemspleie, medlemsvekst og kontingentverktøyet gjennomgås også.

Veileder: Desire Craggs Dato, tid og sted: 19. april - kl. 18.00-21.00, Scandic City

Påmeldinger til enkeltkvelder sendes til studieleder, Malin Krå Simonsen på: malsim@fredrikstad.kommune.no innen 23. mars 2018.