Hvorfor har ikke H-ordførere skrevet under på «Varsko om eldreomsorg og skole»?

Av Jon-Ivar Nygård

«Kutter støtte for multihandikappede, uføre og kronisk syke – fortsetter skattekuttene til de rikeste». VGs overskrift om Frp-P/H-regjeringens 2017-budsjett var korrekt – og logisk. Mindre skatt for noen, må alltid betales av noen andre.

Disse andre er blant annet skoleelever og eldre med omsorgsbehov i Østfold. Til nå har de verste utslagene for kommuneøkonomien til en viss grad blitt avverget med rekordhøy oljepengebruk. Nå vedgår Siv og Erna at den ikke kan fortsette etter valget. Men inntektene til felleskassa skal videre ned med titalls milliarder i nye skattekutt. Fire nye Frp-/Høyre-år vil derfor bli dramatisk for skole og eldreomsorg. For Fredrikstad kommune vil løftene fra Frp (eiendomsskatt) og Høyre (formuesskatt) utgjøre et potensielt tap på gigantiske 350 millioner kroner – tilsvarende 500 ansatte i skoler, barnehager og eldreomsorgen.

Jeg er en av 318 ordførere som har skrevet under på oppropet «Varsko om eldreomsorg og skole», ti av oss er fra Østfold. Men flere glimrer med sitt fravær: Pettersen (Moss), Edquist (Halden), Hals (Askim), Unaas (Eidsberg), Breivik (Hobøl), Borge (Hvaler), Rafshol (Råde) og (Schou) Spydeberg.

Hvorfor? Høyre-ordførerne kan ikke unnskylde seg med at oppropet har partipolitisk slagside. Det skiller nemlig ikke mellom skattekutt og «andre utgifter» som konkurrenter til kommuneøkonomien. Underskrift handler kun om å stille opp for egne innbyggere. Et nei til å signere, er å si at egen kommunes økonomi gjerne kan svekkes. Tilfeldigheter er det heller ikke snakk om, da man ikke finner en eneste fra Høyre eller Frp på hele lista over de 318. Her har det åpenbart gått ut sentral instruks, og ordførerne har lystret.

I oppropet utfordret vi partiene sentralt. De fikk god tid på seg, og nå i sommer ble svarene lagt ut på Facebook-siden «Ordføreroppropet for eldreomsorg og skole». 

Kun Høyre lot være å svare. Frp svarte, men ikke på spørsmålet: Hva skjer etter valget? Forklaringen er nok at de to står alene om store skattekuttløfter. De vet de ikke har penger til å garantere for eldreomsorg og skole i kommunene, og velger heller å skygge unna debatten.

For Ap er skole og eldre viktigere enn skattekutt til dem med mest fra før. Budskapet er velkjent. Men alvoret større enn noen gang.

Nygård