Innspill til valgkomiteen til årsmøtet 2018!

Valgkomiteen ber om innspill til navn. Frist for innsending er 19. januar 2018.

Valgkomiteen starter nå sitt arbeid. Årsmøte 2018 avholdes fredag 16. februar kl. 18.00 på Scandic City (kombineres med boklansering av vår jubileumsbok).

Vi ber om innspill fra medlemmer på navn til verv og om de selv ønsker å bidra i den rollen Laga inviteres også til å komme med innspill. Frist for innspill er satt til fredag 19. januar 2018.

Innspill sendes til: Ole Haabeth på e-post olehaa@ostfoldfk.no eller telefon 908 58 708

Vedlagt de valg som ble foretatt på fjorårets årsmøte som gir en oversikt over hvilke verv som skal bekles. Antall representanter til ØAPs organer avgjøres ikke før på nyåret.

Valgkomiteen består av Ole Haabeth (leder), Terese Troy, Ulf Berg, Guro Havrevold, Lisa Skaret, AUF og faglig/politisk representant.

På bildet kan du se partistyret 2017.

bb

Partistyret 2017