Jonas og Mette ser til Fredrikstad!

original_1478641825_02785

Fredrikstad kommune ønsker å tilrettelegge for en heltidskultur og har derfor gjennomført flere tiltak: Ressursenhet med 100%-stillinger, flere har økt sine stillinger gjennom nytt regelverk og vi ser at når politikere, administrasjon og fagforeninger jobber sammen finner vi gode løsninger.

Vi er nå i gang med en prosess sammen med fagforeninger og administrasjon med felles mål om heltidskultur i framtidas Fredrikstad.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og leder i Fagforbundet, Mette Nord, var svært fornøyd med møtet og innspillene som kom. De fikk blant annet møte tre ansatte som har fått økt sin stilling, samt representanter fra fagforbundet, virksomhetsleder, kommunalsjef, ordfører Jon-Ivar Nygård, partileder Siri Martinsen og øvrige ansatte.