Økonomiplan 2019-2022 - Fellesmøte 4. juni

Det blir fellesmøte mellom gruppa og representantskapet mandag 4. juni kl. 19.00 på Scandic City

dd

Fredrikstad kommunes økonomiplan 2019-2022

Rådmannen presenterte planen for formannskapet torsdag kveld. Den behandles i partiets organer (gruppa,styret,fellesmøte) mandag 4. juni og deretter i formannskapet 7. juni og Bystyret 21. juni. 

Møtet 4. juni er åpent for alle medlemmer, repskapets og gruppas medlemmer har stemmerett i økonomiplansaken. Det settes trolig opp et tema til for møtet!

Forslaget ligger vedlagt.