Møteplan 2017

Vedlagt møteplan for Fredrikstad Arbeiderparti for 2017. Det vil i januar bli lagt inn flere møter (medlemsmøter) og møter relatert til valgkampen 2017.

møteklubbe