Møteplan 2016

Partistyret vedtok møteplan for 2016 07.12.15. Møtene vil, om ikke annet angis, avholdes på Scandic City Hotel.

original_1478641522_4718528

Justeringer vil foretas underveis. Det vil avholdes flere møter i Representantskapet samt temamøter om aktuelle saker.