Nok et godt regnskapsresultat i 2016!

150 millioner i overskudd for Fredrikstad kommune

For sjette år på rad leverer Fredrikstad kommune et positivt regnskapsresultat. Årets resultat på 150 millioner kroner er meget solid. Det er det beste resultatet siden 2006. Det setter oss i bedre stand til å trygge og utvikle skole og omsorg i årene som kommer. Bystyret har vedtatt vesentlige investeringsprosjekter.

Et slikt regnskapsresultat gir oss rom for egenkapital. Det er grunn til å rose rådmannen og de ansatte for at de har levert nok et godt resultat. Spesielt gledelig er det å registrere at kommunens driftsbudsjetter samlet sett er i balanse.

Bystyret og utvalgene har sin del av æren for å ha laget realistiske budsjett og vist budsjettdisiplin. Ved valgene i 2011 og 2015 var det et hovedløfte fra Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene å holde orden i kommunens økonomi.

Resultatene siste 6 år:

2011: 61,5 millioner kroner

2012: 67,7 millioner kroner

2013: 43,3 millioner kroner

2014: 82,5 millioner kroner

2015: 51,7 millioner kroner

2016:150,0 millioner kroner

Vi vil takke rådmannen og alle de ansatte for godt utført arbeid.


 

Nygård