Nominasjon til kommunevalget 2019

Nominasjonskomiteen har startet sitt arbeid, og medlemmer kan nå sende forslag.

Til alle medlemmer i Fredrikstad Arbeiderparti!

Nominasjonskomiteen har startet sitt arbeid med å utforme forslag til valgliste til kommunevalget i 2019.

For at vi skal stille en slagkraftig liste med bredde i laget ønsker vi innspill fra alle medlemmer til hvem som bør stå på lista og er villig til å gjøre en jobb i Bystyregruppa i perioden

2019-2023

Lista vil bli endelig vedtatt den 24.11.18.  

Vi ber deg sende nominasjonskomiteen forslag på medlemmer som ønskes nominert, jfr. vedtektenes 6.3. Send gjerne med en begrunnelse og utfyllende informasjon, men det er ikke et krav.

Forslag sendes til:

arbeiderpartiet@fredrikstad.kommune.no

Ta gjerne kontakt med komiteen direkte ved innspill som går utover rene forslag,

Siste frist er 20. august.

2 vedlegg:

Oversikt over prosess (tidsplan) og medlemmer i komiteen

Infoskriv om hva det innebærer å stå på lista

Med vennlig hilsen

Partistyret i Fredrikstad Arbeiderparti

BS2015