Nominasjonskomiteens forslag til valgliste!

Komiteen har i dag avsluttet sitt arbeid og legger fram forslag til kommunevalgliste 2019.

join sirm

Endelig forslag fra nominasjonskomiteen i Fredrikstad Arbeiderparti til kommunevalgliste 2019 ligger vedlagt.

Lista består av 59 navn, jevnt fordelt mellom kjønnene. Komiteen foreslår å forhåndskumulere 2 –to-  kandidater, ordførerkandidat og varaordførerkandidat.

Forslaget behandles endelig på partiets nominasjonsmøte 24. november 2018 kl.11.00 på Scandic City.

Eventuelle endringsforslag må tas i møtet, høringsrunden er nå avsluttet.

Dersom du skulle se noen feil med navn, fødselsår eller annet, flott med en tilbakemelding til undertegnede.

På vegne av nominasjonskomiteen

Med vennlig hilsen

Ole Haabeth

Leder av Nominasjonskomiteen

Fredrikstad Arbeiderparti

olehaa@ostfoldfk.no

mob. 908 58 708