klubbe

Oppdatert møteplan høst 2020

Se vedlagt pdf-fil

En del endringer i møteplanen, nye datoer i svart. De som er markert i grønt avholdes i utgangspunktet digitalt via ZOOM, øvrige fysisk på Scandic City. Nærmere info rundt de enkelte møter kommer selvsagt. Første store møte er der vi skal ta stilling til nominasjonskomiteen i Østfold Ap sitt førsteutkast til liste for stortingsvalget 2021. Dette avholdes 5. oktober i bankettsalen på Scandic City.