Oppdatert valgliste 2019

Se vedlegg.

join og sirm