Partiprogram 2019-2023

Klikk på vedlegg for å se programmet vi går til valg på i Fredrikstad høsten 2019!

Program 2019-2023 forside

Vårt nye program for valgperioden 2019-2023 er i trykken og pdf-versjonen kan du se her. Klikk på vedlegget!

ARBEIDERPARTIETS POLITIKK I FREDRIKSTAD BYGGER PÅ FEM HOVEDMÅL:

1. Å tilrettelegge for vekst i antall arbeidsplasser,  samt et seriøst og anstendig arbeidsliv 

2. Et fremtidsrettet og klimavennlig Fredrikstad 

3. Bygge sterke lag rundt det enkelte barn 

4. En eldreomsorg hvor de eldre er sjef i eget liv 

5. Rause og inkluderende lokalsamfunn