Programkomiteens forslag til nytt partiprogram klart!

Behandles på program- og nominasjonsmøtet lørdag 24. november!

progr

Etter en lang og grundig prosess med ressursgrupper, høring, innspill fra medlemmer, lag, organisasjoner, enkeltpersoner, "dittforslag" på nett m.m. foreligger nå komiteens forslag til nytt program for neste valgperiode. Endelig behandling i program- og nominasjonsmøte lørdag 24.11 fra kl.11 på Scandic City.

 Komiteen presenterer selv programet i møtet.