Rådmannens forslag til Budsjett 2016

Rådmannen overleverte i dag sitt forslag til budsjett for 2016 og revidert handlingsplan 2016-2019 til formannskapet ved ordfører Jon-Ivar Nygård. Nå blir det behandling i partiene fram mot endelig vedtak i Bystyret 3. desember.

original_1478641753_9133086

Vedlagt ligger forslaget til budsjett/revidert handlingsplan samt egenbetalingshefte.