Rådmannens forslag til Handlingsplan 2017-2020

Rådmannen presenterte i dag 12.mai sitt forslag til handlingsplan. Vi ser nå fram mot en god prosess i partiet fram mot endelig vedtak i Bystyret 16. juni! Her kan du lese alt du trenger vite om prosessen.

original

Fredrikstad Arbeiderpartis prosess

(Rådmannens forslag er vedlagt)

• Forslag til HP 17-20 presentert av rådmannen torsdag 12.05 for formannskapet.

• Partistyret/Bystyregruppa behandler HP mandag 30.05 kl. 18.00.

• Representantskapet/Bystyregruppa behandler HP i fellesmøte mandag 30.05 kl. 19.00. Utvalgsledere og gruppeleder/ordfører vil her ta del i presentasjonen.

• Partilaga oppfordres til å komme med innspill. Enkeltmedlemmer kan også sende innspill direkte, se nedenfor.

• Gruppestyret arbeider parallelt med samarbeidspartiene, så jo raskere innspill kommer – jo bedre.

• Endelig behandling i politiske organer er 16.06/17.06 i Bystyret via formannskapet 02.06.

Siste frist for innspill er torsdag 26.05 kl. 15.00


Utvalgs-/fraksjonsleder ønsker å bli kontaktet for innspill (inklusive avklaringer og spørsmål) og/eller møter om ønskelig. Alle partimedlemmer er velkomne til å sende innspill til følgende:

Helse og Velferd v/ leder Arne Øren - aror@fredrikstad.kommune.no - 90824602

Oppvekst v/ leder Siri Martinsen - sirm@fredrikstad.kommune.no – 41260606

Kultur og Miljø v/ leder Atle Ottesen - atot@fredrikstad.kommune.no – 91601928

Teknisk v/ nestleder Svein Thorvaldsen – sverth@fredrikstad.kommune.no – 91167802

Innspill til disse temaområdene sendes direkte til oppgitte personer.

Innspill til andre temaområder sendes til gruppesekretær Victor Kristiansen på vickri@fredrikstad.kommune.no – 91361781

Ingen sender spørsmål direkte til administrasjonen. Dette går via gruppeleder i bolker.


Linker til nyttige dokumenter:

1. Gjeldende budsjett og handlingsplan: https://www.fredrikstad.kommune.no/no/eDemokrati/Planerdelplaner/Budsjett-og-Handlingsplaner/

2. Politisk Plattform 2015-2019 for samarbeidspartiene: http://fredrikstad.arbeiderparti.no/tekster/17379251

3. FAPs partiprogram: http://fredrikstad.arbeiderparti.no/program