Samarbeidsavtale 2019-2023 signert i dag

Jon-Ivar Nygård fortsetter som ordfører

dd

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Bymiljølista presenterte i dag den politiske samarbeidsavtalen partiene har blitt enige om for styringen av Fredrikstad de neste fire åra. De seks partiene har blitt enige om følgende fem hovedmål i politikken:

* Tilrettelegge for vekst i antallet bærekraftige arbeidsplasser, samt et seriøst og anstendig arbeidsliv

* Et fremtidsrettet og klimavennlig Fredrikstad (kutte 30% klimagassutslipp i perioden)

* Bygge sterke lag rundt det enkelte barn

* En eldreomsorg som fremmer livskvalitet og hvor eldre er sjef i eget liv

* At vår kommune har levende, rause og inkluderende lokalsamfunn

Avtalen er som er signert av alle partiene ligger vedlagt.

Det er allerede nå klart at Jon-Ivar Nygård forsetter som ordfører og at Siri Martinsen blir varaordfører. Fordeling av personer på de øvrige poster vil bli endelig klart 14. oktober fra Arbeiderpartiets side. Bakerst i avtalen kan du se hvordan partiene er blitt enige om fordelingen per parti.

Partiene gleder seg til å ta fatt på jobben for å gjøre Fredrikstad enda bedre!