Vår politikk for en aktiv alderdom

av Jon-Ivar Nygård

Å legge til rette for lange, gode liv blir en av de viktigste oppgavene for fellesskapet de neste tiårene. Vi skal sørge for et taktskifte for eldre. Derfor har Arbeiderpartiet lagt fram konkrete tiltak for en aktiv alderdom, tredje og siste ledd i Arbeiderpartiets eldrepolitikk for neste stortingsperiode, «Lange, gode liv».

God eldrepolitikk er en helhet. Vi må sikre våre eldre en rettferdig inntekt, trygg omsorg og muligheten til å være aktive hele livet. Arbeiderpartiet vil prioritere god eldrepolitikk fremfor skattekutt.

Arbeiderpartiets plan for en aktiv alderdom inneholder seks hovedmål:

• Skape et arbeidsliv med plass for eldre arbeidstakere.

• Sørge for at eldre får delta i beslutninger og bli hørt i saker som angår dem.

• Forebygging og god folkehelse for eldre.

• Gi eldre mulighet for å delta i kulturtilbud, på sosiale arenaer og fellesskap.

• Styrke frivilligheten og gi bedre hjelp og tilrettelegging for pårørende.

• Gi eldre muligheten til å lære hele livet.

Eldre er en viktig ressurs i arbeidslivet, og mange eldre ønsker å jobbe lengre. Arbeiderpartiet vil fullføre pensjonsreformen slik at alle opplever det som mer gunstig å stå lenger i arbeid.

Endringer skjer stadig raskere, og vi har derfor et større behov for påfyll av ny kompetanse, både i arbeidslivet og ellers. Arbeiderpartiet vil sikre at også eldre kan ta del i dette.

Vi vet at mange eldre ikke henger med i vår digitale hverdag. Noen omtaler det som et digitalt utenforskap. Det vil vi gjøre noe med, og inviterer til et bredt samarbeid for å gi de eldre digital opplæring. Vi utfordrer særlig bankene og finansinstitusjoner til å bidra.

Arbeiderpartiet går også inn for å gjeninnføre den kulturelle spaserstokken og styrke den, en ordning som vil sikre eldre over hele landet kunstneriske og kulturelle opplevelser de ellers går glipp av.

Det viktigste i livet skal være det viktigste i politikken!

I eldrepolitikken ser vi tydelig hva som står på spill. Høyre og Frp går til valg på nye skattekutt, samtidig som de sier at deres egen oljepengebruk må bremses. Regnestykket går ikke opp, og Erna Solberg og Siv Jensen har ikke penger til en trygg eldrepolitikk når de fortsetter å prioritere skattekutt til de som har mest fra før. Høyre og Frp svikter derfor våre eldre. Det viktigste i livet skal være det viktigste i politikken. Arbeiderpartiet setter trygghet for eldre foran skattekutt til de få.

I Fredrikstad er vi allerede godt i gang. Vi har mange tiltak som bidrar til en aktiv og verdig alderdom. Jeg vil nevne:

• +huset og aktiviteter vi har der (trim, god mat, foredrag med mer). • Helsestasjon for eldre.

• Frivilligsentralene med aktive eldre frivillige og eldre hjelpemottakere.

• 10 millioner i tilskudd for 2017 til frivillige organisasjoner, herunder også frivilligsentralene, flere med fokus på aktiviteter for eldre.

• Trimgruppen for eldre på Østsiden med bistand fra Helse- og velferdsseksjonen.

• Gjennomført fire store informasjonssamlinger for 77-åringer. Oppfølging med seniormesse i Kongstenhallen 17. oktober.

• Den Kulturelle Spaserstokken for våre eldre på institusjon og for friske eldre.

En ny Arbeiderparti-ledet regjering vil styrke den Kulturelle Spaserstokken. Da vil vi kunne få til enda mer opplevelse og aktivitet for våre eldre enten de er på institusjon eller bor hjemme.

nygård