Vårt forslag til budsjett 2019 og handlingsplan 2019-2022

Vi satser på barn og unge. Les forslaget her!

Arbeiderpartiet har i dag sammen med samarbeidspartiene lagt fram sitt forslag til budsjett 2019 og handlingsplan 2019-2022 for Fredrikstad kommune. Dokumentet som ligger vedlagt, vil med noen språklige justeringer, fremmes i formannskapet i morgen 22.11 for endelig behandling i Bystyret i desember.

Vårt hovedfokus denne gang har vært å skjerme barn og unge og de frivilliges innsats i samfunnet.

bb