Vi løser utfordringer i fellesskap

Av Rune Fredriksen

Rune

«Arbeiderpartiets mål er frihet, muligheter og trygghet for alle. Det oppnår vi best i fellesskap.» De to første setningene i Arbeiderpartiets program oppsummerer noe av det jeg synes er viktigst som politiker. Frihet, muligheter og trygghet er noe alle mennesker ønsker seg.

Dessverre er det slik at grupper ofte settes opp i mot hverandre og at noen hevder at den eneste måten man kan oppnå goder, er ved at andre får mindre. Det å stå utenfor kan være starten på marginalisering og ekskludering, og at man opplever lite eller ikke noe ansvar for fellesskapet.

Solidaritet handler ikke bare om å ta vare på dem som faller utenfor. Det handler om å ta vare på hverandre. Alle kan oppleve å stå alene, men hver enkelt av oss står sterkere når vi står sammen.

Historisk har vi vært flinke til å løfte samfunnet sammen i Norge. Vi har løst mange store utfordringer som vi ikke hadde fått til dersom vi ikke hadde valgt å løse utfordringene i fellesskap. Fra de små oppgavene vi løser i borettslaget på dugnad til de store problemene som vi løser gjennom omfattende frivillig innsats og samarbeidet mellom partene i arbeidslivet.

Norge har mye å være stolte av når det gjelder å bygge samfunnet gjennom gode løsninger i fellesskap. Arbeiderbevegelsens historiske innsats har vært å bringe folk sammen. Denne innsatsen trengs på ny. Vi vil skape et Norge der folk kan være forskjellige, men likeverdige. Vi vil skape et Norge der alle skal bidra, fordi alle trengs.

Alle skal med.