For skoleelever

Nyttig informasjon for skoleelever

Velkommen, skoleelev! 
Har du fått en skoleoppgave hvor du skal finne informasjon om Fredrikstad Arbeiderparti og hvilke politiske saker som er viktig for oss? Da har du kommet til riktig sted. På denne siden har vi samlet informasjon vi mener det kan være relevant for deg å ta i bruk.

Om Arbeiderpartiet: Arbeiderpartiet er Norges største politiske parti, og partiets symbol er den røde rosen. 21. august 1887 ble Arbeiderpartiet stiftet av 29 representanter fra 19 foreninger i et hus i Barbu i Arendal. Vår ideologi, eller grunnsyn/samfunnssyn om du vil, er sosialdemokrati. Vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet vil ha et Norge med små forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle.

Historien om Fredrikstad Arbeiderparti: Søndag 19. februar 1893 var 123 personer tilstede på Valhalla i Fredrikstad og stiftet forløperen til Fredrikstad Arbeiderparti, nemlig Fredrikstad Svenneforening. Den konstituerende generalforsamling ble holdt 5. mars samme år, men 19. februar regnes som stiftelsesdatoen. På møtet ble det vedtatt å melde den nystiftede foreningen inn i Arbeiderpartiet. 

Det tok 32 år fra stiftelsen til Arbeiderpartiet kom til makta i Fredrikstad. Ved valget i 1925 ble Arbeiderpartiet det største partiet i byen og Haakon Karlsen ble den første AP-ordføreren. Siden den gang har Arbeiderpartiet styrt Fredrikstad – med unntak av to perioder. Per dags dato er Jon-Ivar Nygård byens ordfører, det har han vært siden kommunevalget i 2011. 

Ledelsen i Fredrikstad Arbeiderparti: Leder av Fredrikstad Arbeiderparti heter Siri Martinsen. Gruppeleder er Atle Ottesen, og Jon-Ivar Nygård er ordfører. 

Framtidas Fredrikstad – vår visjon for Fredrikstad-samfunnet er: Et samfunn med like muligheter for alle – uavhengig av sosial bakgrunn, alder, kjønn, etnisk bakgrunn og seksuell legning. Et tolerant og mangfoldig samfunn som har en åpen port mot verden og som engasjerer seg utenfor eget lokalsamfunn. 

Arbeiderpartiets politikk i Fredrikstad bygger på fem hovedmål:
• å tilrettelegge for vekst i antall arbeidsplasser, samt et seriøst og anstendig arbeidsliv
• et fremtidsrettet og klimavennlig Fredrikstad
• bygge sterke lag rundt det enkelte barn
• en eldreomsorg hvor de eldre er sjef i eget liv
• rause og inkluderende lokalsamfunn

Har du spørsmål om hva Fredrikstad Arbeiderparti mener om konkrete temaer som skole og utdanning, klima og miljø, arbeidsliv, helse og omsorg, kultur og idrett, eller andre områder? Da kan du klikke deg inn på liken for å lese mer: Fredrikstad Arbeiderparti - partiprogram 2019-2023 - ta gjerne kontakt med oss om det er noe annet du lurer på!