Historien

En politisk kraft - Fredrikstad Arbeiderparti

Starten på Fredrikstad Arbeiderparti: Det var på avholdslokalet Valhalla at det som senere skulle bli Fredrikstad Arbeiderparti ble stiftet. Søndag 19. februar 1893 var 123 personer tilstede på Valhalla og stiftet forløperen Fredrikstad Svenneforening. Den konstituerende generalforsamling ble holdt 5. mars samme år, men 19. februar regnes som stiftelsesdatoen. På møtet ble det – mot to stemmer – vedtatt å melde den nystiftede foreningen inn i Arbeiderpartiet. 

Det tok 32 år fra stiftelsen til Arbeiderpartiet kom til makta i Fredrikstad. Ved valget i 1925 ble Arbeiderpartiet det største partiet i byen og Haakon Karlsen ble den første AP-ordføreren. Siden den gang har Arbeiderpartiet styrt Fredrikstad – med unntak av to perioder. Per dags dato er Jon-Ivar Nygård byens ordfører, det har han vært siden kommunevalget i 2011. 

Framtidas Fredrikstad – vår visjon for Fredrikstad-samfunnet er: Et samfunn med like muligheter for alle – uavhengig av sosial bakgrunn, alder, kjønn, etnisk bakgrunn og seksuell legning. Et tolerant og mangfoldig samfunn som har en åpen port mot verden og som engasjerer seg utenfor eget lokalsamfunn. 

Frihet, likhet og solidaritet blir aldri gammeldags: Fredrikstad Arbeiderparti gjennom 125 år er historien om en bevegelse som startet i det små, men som vokste seg sterk. Ved vårt 125 års-jubileum i 2018 ble boka «En politisk kraft – Fredrikstad Arbeiderparti gjennom 125 år» skrevet av Jens Olav Simensen utgitt. Vi har flere eksemplarer av denne boka til rådighet – bare ta kontakt.