Representant

Maria Imrik

6.kandidat til Stortinget fra Østfold Arbeiderparti.
Folkevalgt i Fredrikstad kommune.

Maria Imrik

Hva er ditt beste politiske minne?

Jeg er heldig som har mange gode politiske minner, men må nok trekke frem den gangen jeg ble plukket ut til å tale for Jonas og en fullsatt bakke på Utøya sommeren 2019. Jeg vet mange politikere har talt fra den samme plassen tidligere og fått gjennomslag for viktige saker, fra den talerstolen. Det er virkelig et minne jeg vil aldri vil glemme!

Hva er de viktigste sakene i stortingsvalgkampen?

Viktigste saker er klima og ulikhetskrisen. Vi har kort tid på å kutte utslipp nasjonalt og internasjonalt og det er helt avgjørende med økt fokus på dette fremover. Sosialdemokratiet må ta Norge gjennom krisen og det grønne skiftet som allerede har startet. Utvikling av nye og grønne arbeidsplasser er helt avgjørende for at dette skal gå, for folk må ha en jobb å gå til - også i en tid hvor mange arbeidsplasser vil endres. Ulikhet og klima går hånd i hånd. Det er de med minst som blir hardest rammet av klimakrisen. Forskjellene mellom folk må ned og andelen mennesker i jobb må opp. Men da må arbeidsplassene være der. Sosialdemokratiet skal finne gode løsninger og svar på utfordringene i tiden vi lever i, nå er det klimakrise og da skal Arbeiderpartiet lede an i kampen mot et mer bærekraftig samfunn hvor flere er i jobb. 

Om Maria:
Maria har hatt verv i AUF siden 2016, og blant annet vært leder av AUF i Østfold i to år. Utenom politikk er bøker og musikk blant interessene hennes. 

  • Maria er nestleder i AUF i Viken.

  • Hun er folkevalgt i Fredrikstad kommune.

  • Maria er medlem av Fagforbundet.